Personlighedstest

 

PERSONANALYSE

E-stimate personlighedstest er et professionelt analyseværktøj som kan benyttes til teams og enkeltpersoner.  

Personlighed er vores individuelle måde at være på. Den måde vi forholder os til omverden og os selv på. Sagt på en anden måde, personlighed er vores stil. En personlighed har styrker og svagheder og når vi lærer den at kende, kan vi udnytte vores potentiale fuldt ud.

Med e-stimate personlighedsprofil får du professionelle og forskningsbaserede redskaber til at forstå dig selv og dine reaktionsmønstre.

Jeg hjælper med at forstå og anvende redskaberne i din livssituation.

Du får blandt andet indblik i 

  • Hvilke karakteristika der er i din profil, 
  • Hvad du motiveres af og hvad der demotiverer dig.
  • Hvordan din kommunikationsstil er og hvordan den kan virke på andre.
  • Din arbejdsrelaterede adfærd og din rolle i et team.

Se et eksempel på en personlighedsprofil her.

 

Vi ser ikke tingene, som de er. Vi ser dem, som vi er.
 
Anais Nin